Jurnal de consilier local – săptămâna 171

Știu că afară e aproape primăvară și toată lumea, inclusiv eu, preferă să facă azi o plimbare în natură, să se bucure de această duminică însorită. Așa că n-am să vă țin mult cu acest jurnal, mai ales că  am avut din nou parte de o săptămână copie fidelă a celei precedente, și urmează alta care îi va semăna de asemenea. Avem din nou convocator, 22 de proiecte din care 18 le-am mai avut cel puțin o dată pe ordinea de zi a ședințelor precedente. Cele 4 proiecte noi se referă la:

  • modicarea și completarea regulamentului de la parcarea Decebal – proiectul aici
  • proiect de prelungire a dării în folosință gratuită către Liceul Mihai Ionescu a imobilului din incinta Școlii Gimnaziale Barbu Delavrancea – proiectul aici
  • aprobarea Studiului de Oportunitate și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii a serviciului public de salubrizare (cu tot ce include el) – proiectul aici
  • solicitarea către CGMB de exceptare de la prevederile HCGMB 134/2004 a vehiculelor care aparțin primăriei. – proiectul aici.

Dacă vă interesează vreunul din subiecte doar spuneți și dezvoltăm împreună discuția.

Acum, ce aș vrea eu să vă spun este că săptămâna aceasta am primit răspuns la petiția noastră de anul trecut, Vrem stații decente de STB pe Bulevardul Industriilor, pe care am trimis-o la sfârșitul anului 2023 la STB. Vă redau în continuare în întregime răspunsul primit , din care eu înțeleg că i s-a solicitat administratorului drumului reconfigurarea benzilor de circulație de pe sensul de mers către Bulevardul Basarabia și montarea unor stâlpișori de protecție în perimetrul stațiilor respective. 

Stimate Doamnă,

Ca urmare a petiției dumneavoastră, înregistrată la Societatea de Transport București STB S.A. cu nr. 116253/2023, vă comunicăm următoarele:

Activitatea de amenajare şi întreţinere a staţiilor mijloacelor de transport public este reglementată de O.G. 27/2011, care prevede la art. 55: „Amenajarea, semnalizarea rutieră şi întreţinerea staţiilor publice pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate se asigură de administratorul drumului sau deţinătorul acestuia, după caz”.

Având în vedere prevederile actului normativ menționat, vă aducem la cunoștință că STB S.A. nu are atribuţii în ceea ce priveşte amenajarea platformelor pentru călători și semnalizarea stațiilor mijloacelor de transport.

Societatea montează indicatoarele inscripționate cu denumirea stației și liniile aferente în locațiile stabilite de autoritățile publice locale.

Cele semnalate de dvs. au fost analizate și în Comisia Tehnică de Circulație a Municipiului București din cadrul PMB, singura instituție abilitată pentru înființarea/reamplasarea stațiilor mijloacelor de transport pe domeniul public de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București, care a solicitat reconfigurarea benzilor de circulație de pe sensul de mers către Bulevardul Basarabia și montarea unor stâlpișori de protecție în perimetrul stațiilor respective, amenajări rutiere care intră în sarcina administratorului drumului.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Cu stimă,

Direcția de Presă, Comunicare și Protocol

Ăsta ar fi un prim pas bun, dacă n-aș ști că solicitarea asta a mai fost făcută și în trecut și nu s-a întâmplat nimic. Credeți că de data asta se va întâmpla ceva?

Mai avem de parcurs 37 de săptămâni. Să fim bine!

(Visited 8 times, 1 visits today)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.