Jurnal de consilier local – săptămâna 118

Pur și simplu zăpada de afară nu mă lasă să scriu. Mă simt ca un copil care are teme de făcut, dar el s-ar duce la joacă, afară, la zăpadă.
Numai că, așa cum atunci când eram copil îmi făceam întotdeauna temele înainte de a merge la joacă, să știu că nu mă va opri nimic, așa și azi am să vă scriu despre cum a fost săptămâna asta și apoi ies să strâng zăpada din curte și din fața casei. Tot un fel de joacă.
S-a încheiat o săptămână bună. De data asta n-am să mai povestesc cum a fost fiecare zi, pentru că vreau să scriu mai mult despre două subiecte care cred eu că sunt de interes.
1. Au crescut bursele în Sectorul 3
Povestea acestei creșteri este următoarea:
Până săptămâna asta, bursele elevilor din Sectorul 3 erau la nivelul minim, cel garantat de banii care ne vin de la bugetul de stat. Peste sumele acestea, autoritățile locale pot suplimenta din bugetul local dacă au bani. Ai noștri, la Sectorul 3 n-au avut.
La începutul lui noiembrie 2022, Mihaela Văcaru a trimis la primărie un proiect de HCL din partea grupului nostru de consilieri prin care bursele erau mărite la niște sume relativ ușor de susținut de către bugetul Primăriei S3.
Proiectul nostru pentru majorarea burselor a intrat abia pe Ordinea de zi a ședinței de săptămâna asta, doar că surpriză, în fața lui pe ordinea de zi era un alt proiect de majorare a burselor inițiat de primar de data asta. Partea bună la acest proiect a fost că bursele propuse erau ușor mai mari decât cele propuse de noi.
Long story short, au crescut bursele , noile sume de care elevii vor beneficia sunt:


Mai vreu să vă las aici, să fie scris și criteriile de acordare a acestor burse, să le putem găsi ușor când vom avea nevoie:
Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul dintre cazurile următoare:
a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;
b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, organizate de Ministerul Educației;
d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României.
Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul dintre cazurile următoare:
a) au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate/an în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasa a IX-a;
b) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a;
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene/zonale în cazul învățământului vocațional de artă ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;
d) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.
Bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care se încadrează în cel puțin unul dintre cazurile următoare:
a) au obținut media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasele a V-a și a IX-a;
b) au obținut, în clasa a IV-a, calificativul „foarte bine“ la toate disciplinele de studiu și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a V-a;
c) au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a.
Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:
a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
b) elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte (copil pentru care instanța de tutelă a hotărât exercitarea autorității părintești de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a obligației de întreținere a celuilalt părinte – pensie de întreținere; copil cu tată declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei;
c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;
II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;
III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;
IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;
V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;
VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;
VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;
VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză;
IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării;
X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;
XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele);
XII. boli genetice;
XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările post transplant;
XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare;
d) elevii din învățământul primar și gimnazial din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei; prin localitate de domiciliu se înțelege comuna/orașul cu subdiviziunile sale administrative.
Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie.

Acum că am terminat cu punctul 1 (da, știu că n-ați citit tot, e ok) putem trece la punctul doi și anume:
2. A picat Planul Urbanistic de Detaliu care i-ar fi permis lui ParkLake construirea unui bloc în buza Parcului IOR
Acest proiect a venit în CL pentru a șasea oară, după ce a fost respins de fiecare dată.
A picat iar și sperăm că acum au înțeles și ei că nu-i ok ce vor să facă acolo.
Ce a fost special de data asta, a fost VOCEA CETĂȚENILOR. Au venit în ședința publică de Consiliu Local oameni din sector preocupați de ce se întâmplă în locul în care trăiesc. Au vorbit extraordinar de frumos, au argumentat punctul lor de vedere și nu le-au dat de ales consilierilor care poate ar fi dat un vot pozitiv la construirea unui bloc cu 11 nivele (știu că se spune niveluri și mai știu și că blocul ar fi avut 4 niveluri în subsol + parter + 6 etaje). Exemplari, vă spun, au fost oamenii și eu una am simțit de data asta că nu-s acolo fără sprijin, că-s mulți oameni care gândesc ca noi și ce încercăm noi să facem acolo e și ce-și doresc cetățenii. Le mulțumesc din suflet tuturor!

Mai avem de parcurs 90 de săptămâni. Să fim bine!

(Visited 9 times, 1 visits today)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.