Raport anual de activitate

S-a încheiat un an. A trecut prea repede! Am făcut prea puțin!

 În atribuțiile unui consilier local intră și elaborarea unor rapoarte anuale de activitate așa că am detaliat mai jos pe scurt principalele activități pe  care le-am desfășurat în perioada 23 octombrie 2021 – 23 octombrie 2021:

 • Am început activitatea în consiliu lucrând alături de colegii mei la elaborarea și aprobarea noului Regulament de funcționare al Consiliului Local, care a și fost aprobat. Îl puteți consulta aici.
 • La constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local am fost aleasă președinte în Comisia pentru asistență socială, protecția copilului, sănătate, familie și relația cu mass media, calitate în care am participat pe parcursul anului 2020 și 2021 la 13 ședințe și am avizat 66 de proiecte de Hotărâri de Consiliu Local. Alte activități desfășurate pentru o mai bună reprezentare a intereselor cetățenilor în această comisie, am mers de mai multe ori la adăpostul pentru oamenii străzii din sector, am vizitat și stat de vorbă cu oamenii din centre de îngrijire persoane adulte cu dizabilități sau de îngrijire bătrâni, pe care Sectorul 3 le are în administrare, pentru a avea o mai bună perspectivă asupra nevoilor acestor oameni și am ascultat și personalul din centre, pentru a cunoaște și nevoile lor și felul în care văd ei îmbunătățirea activităților la care participă. De asemenea am mers și am stat de vorba cu angajații și conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 ori de câte ori am considerat necesar.
 • În cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, pe lângă comisia la care sunt președintă, mai fac parte în calitate de membru din Comisia de buget, finanțe, servicii publice și alte activități economice și mediul de afaceri care s-a întrunit de 22 de ori și unde am avut de studiat și avizat 345 de proiecte de Hotărâri de Consiliu Local și din Comisia de validare, resurse umane, învățământ, relații cu sindicatele, ONG-uri, societatea civilă și protecția consumatorului, la care am participat la 16 ședințe în care am parcurs și avizat 68 de proiecte de HCL.
 • În calitate de reprezentant al Consiliului local fac parte din Comisia pentru repartizarea locuințelor cfm. Legii 114/1996, unde de asemenea am avut 4 ședințe de analiză a dosarelor și alocare a unei locuințe către beneficiari. Aceste locuințe sunt deja repartizate, iar către noi beneficiari se pot aloca locuințe doar atunci când cei vechi nu mai întrunesc condițiile legale.
 • Tot în calitate de reprezentant al Consiliului Local fac parte din Consiliile de administrație ale unor unități de învățământ (CA) și Comisiile de asigurare a calității învățământului (CC) după cum urmează:
 1. Școala Gimnazială nr. 55 (CA și CC)
 2. Școala Gimnaziala nr. 67 (CA și CC)
 3. Școala Gimnazială Leonardo Da Vinci (CA și CC)
 4. Școala Gimnazială nr. 195 (CA și CC)
 5. Școala Primară Sincron (CA)
 6. Școala Postliceală Sanitară ”Sfântul Ioan” (CC)

Pe parcursul anului am avut numeroase ședințe în CA-urile școlilor, atât datorită problemelor curente ale acestora pentru care a fost necesară luarea unor decizii, dar mai ales datorită pandemiei care ne-a obligat să luam măsuri legate de intrarea în forma de învățământ online sau fizic în funcție de cum evoluau cazurile de Covid-19 în școli, precum si în privința măsurilor de siguranță ce urmau a fi luate în școli.

Menționez că niciuna din activitățile din toate comisiile din care fac parte nu este remunerată suplimentar față de indemnizația de consilier local, care, la Sectorul 3, este în cuantum de 1095 lei/lună.

 • În acest an de mandat, am semnat și depus în calitate de co-inițiator alături de colegii mei consilieri USRPLUS de mai multe proiecte de HCL dintre care menționez:
 • Proiect de Hotărâre privind înființarea unei Comisii speciale de analiză a societăților comerciale aflate în subordinea autorității publice tutelare a Sectorului 3. Comisia s-a înființat, a avut mai multe ședințe și întâlniri și până în prezent uneia din cele 9 firme ale primăriei instanța i-a admis cererea de intrare în insolvență și a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificată, numind lichidator judiciar provizoriu. HCL 44 din 25.03.2021 poate fi consultată aici.
 • Proiect de Hotărâre privind creșterea transparenței desfășurării lucrărilor de reabilitare/modernizare imobile realizate sau urmând a fi realizate de Primăria Sector 3, conform căruia primăria va publica pe portalul guvernamental de date deschise, punct unic de acces la nivel național – data.gov.ro, și pe pagina proprie de internet și va actualiza cel puțin trimestrial informații privind lucrările de reabilitare desfășurate de Primărie la imobilele de tip locuință, unități de învățământ sau alte instituții, începând cu data înscrierii în program, indiferent de stadiul acestora. HCL 43 din 25.03.2021 poate fi consultată aici.
 • Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București, proiect care s-a derulat anul acesta și proiectele câștigătoare se afla deja în faza de implementare. HCL 90 din 27.05.2021 poate fi consultată aici.
 • Proiect de Hotărâre privind accesul cetățenilor în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 pentru activității sportiv-recreative, proiect care a intrat în vigoare din 1 octombrie 2021, iar din primăvară sperăm să vedem curțile de școli pline de copii. HCL 221 din 13.09.2021 poate fi consultată aici.

Au fost și proiecte depuse care nu au ajuns pe ordinea de zi a ședințelor de consiliu în primul an.

 • Pe parcursul celor 25 de ședințe de Consiliu Local care s-au desfășurat în acest an, am avut mai multe interpelări și am adus amendamente unor proiecte de Hotărâri de Consiliu Local atunci când am considerat că acestea sunt necesare. De asemenea am trimis constant cereri către aparatul de specialitate al primăriei pentru a solicita informații pentru  diverse probleme identificate.
 • În decursul anului am susținut din cauza pandemiei doar audiențe online, dar și discutat cu cetățenii din Sector ori de câte ori am avut ocazia. Am făcut împreună sesizări în aplicația de sesizări și am urmărit rezolvarea lor.
 • De asemenea am mers cel puțin o dată la aproape toate marile obiectivele de investiții pe care Primăria Sector 3 le are în desfășurare și am stat de vorbă atât cu conducerile acestora cât și cu muncitorii sau cu cetățenii din zonele în care acestea se construiesc.
 • Am participat la numeroase întâlniri cu colegii consilieri USR PLUS și întâlniri comune cu colegii din PNL precum și cu primarul sectorului și personal de specialitate din primărie. De asemenea, am avut mai multe întâlni cu consilierii generali ai PMB din grupul USRPLUS și cu viceprimarul PMB din partea USRPLUS, precum și la întâlniri cu parlamentarii USRPLUS, înaintea cărora am dus probleme legislative de care ne lovim la nivel local și care cu ajutorul lor, atâta vreme cât vor reuși să aibă susținere în parlament, vor putea fi îndreptate.
 • Pe tot parcursul anului am avut luări de poziție pe pagina de facebook Nina Costea- Consilier local, pe care vă invit să o urmăriți.

Puteam face mai mult? Sigur! Am încredere că în următorii ani activitatea mea, și a noastră ca grup, în Consiliul Local Sector 3 va deveni din ce în ce mai eficientă pe măsură ce mandatul va înainta și vom avea ocazia ,în rapoartele viitoare, să detaliem activități care vor duce la o îmbunătățire a vieții cetățenilor din Sectorul 3, cărora le mulțumesc din nou pentru încrederea acordată!

Să fim bine!

(Visited 139 times, 1 visits today)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.