Pace

Tema pentru acasă la limba română:

Alcătuiţi propoziţii cu următoarele cuvinte: ……, pace, ……

Iulia scrie:

Pacepace între două dobitoace, dobitoaca cea mai mare, eşti chiar tu!”