Jurnal de consilier local – săptămâna 110 – anul doi

RAPORT DE ACTIVITATE pentru al doilea an de mandat, 1 Decembrie 2021 – 30 Noiembrie  2022 (rezumat)

În temeiul art. 225 alin (2) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, conform căruia

„Fiecare consilier local, respectiv consilier judeţean, precum şi viceprimarii, respectiv vicepreşedinţii consiliului judeţean sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale”

Am trimis la sfârșitul lunii trecute către primărie raportul pentru cel de-al doilea an de mandat. Am zis să las și aici un rezumat, că poate interesează pe cineva. Recunosc, mi-a fost foarte greu să fac raportul ăsta, recitindu-l mi se pare că nici nu l-am scris eu, e așa o limbă de lemn în el… și nu reiese de aici nici măcar 5% din toată energia pe care o consum în activitatea asta.

ROLURI ASUMATE

 • Membra Comisia buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri
 • Membra în Comisia pentru cultură, culte, minorități, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie

Membru în consiliile de administrație a următoarelor instituții de învățământ:

 • Școala Gimnazială nr. 55 (CA și CC)
 • Școala Gimnaziala nr. 67 (CA și CC)
 • Școala Gimnazială Leonardo Da Vinci  (CA și CC)
 • Școala Gimnazială nr. 195 (CA și CC)
 • Școala Primară Sincron (CA)
 • . Școala Postliceală Sanitară ”Sfântul Ioan” (CC)

 

 • Membră, în calitate de reprezentant al Consiliului local, în Comisia pentru repartizarea locuințelor cfm. Legii 114/1996

Activitate în cadrul ședințelor  de Consiliu local sau comisii de specialitate

           39 ședințe de Consiliu Local, fără absențe 

În perioada 01 decembrie 2021 – 30 noiembrie  2022 am participat la toate ședințele de Consiliului Local Sector 3, 28 ședințe ordinare de Consiliu Local și 11 ședințe extraordinare dintre care 5 convocate de îndată.

Atât în cadrul ședințelor premergătoare, din comisiile de specialitate, precum și în cadrul ședințelor de consiliu, am participat la dezbaterea, avizarea și votarea a peste 600 de proiecte de HCL. 

Am participat la toate ședințele Comisiei pentru repartizarea locuințelor și am avut oportunitatea de a repartiza, alături de ceilalți membri ai comisiei, toate locuințele sociale care s-au eliberat pe parcursul acestui an.

Proiecte de hotărâri de consiliu

În decursul ultimului an am formulat și depus alături de colegii mei mai multe proiecte de HCL. Unele au ajuns pe Ordinea de zi a ședințelor, altele nu. Dintre cele care nu au ajuns la vot vreau să amintesc aici doar proiectul privind parcările pentru biciclete din spațiile publice din Sector 3. Proiectul prevedea dotarea tuturor instituțiilor publice aflate în administrarea Primăriei Sector 3 cu mobilier urban pentru parcarea bicicletelor pentru minim 10 biciclete (5 suporturi tip U), și înlocuirea suporturilor neconforme acolo unde este cazul, ținând cont de anumite specificații.

Detalii despre celelalte proiecte depuse găsiți informații detaliate în rapoartele săptămânale.

Inițiative implementate

HCL 284/30.06.2022

  Împreună pentru fete – absorbante gratuite fetelor vulnerabile în școli.

Acest proiect, aprobat în iulie 2022, vizează atât familiarizarea elevilor cu noțiuni privind educația pentru sănătate și adolescență, precum și punerea la dispoziție gratuită a produselor de igienă menstruală.

Începând cu anul școlar 2022-2023, în două școli din Sectorul 3 se desfășoară perioada pilot a proiectului, e vorba de Școala Gimnazială nr. 55 și Liceul Tehnologic ”Dragomir Hurmuzescu”.

Începând cu ianuarie 2023 urează instalarea dispenserelor  pentru produse de igienă menstruală precum și organizarea unor ateliere informative facilitate de specialiști și distribuirea de materiale informative pe tematica educației pentru sănătate și adolescență în toate școlile gimnaziale și liceele din Sectorul 3 al Municipiului București

Interpelări și cereri de informații

Am formulat mai multe interpelări și diverse cereri atât în cadrul ședințelor de Consiliu Local cât și în afara lor către aparatul de specialitate al primarului. Din păcate cea mai mare parte dintre ele încă nu au primit răspuns.

Audiențe și activitate în teren

 1. Am acordat, ori de câte ori am fost solicitată, audiențe online cu problematică diversă.
 2. Am continuat să merg regulat la aproape  toate marile obiectivele de investiții pe care Primăria Sector 3 le are în desfășurare și am stat de vorbă atât cu conducerile acestora cât și cu muncitorii sau cu cetățenii din zonele în care acestea se construiesc.
 3. Am participat la numeroase întâlniri cu colegii consilieri și întâlniri cu personal de specialitate din primărie. De asemenea, am avut mai multe întâlni cu consilierii generali ai PMB precum și întâlniri cu parlamentarii USR, în fața cărora am prezentat problemele cu care ne confruntăm la nivel local.
 4. Așa cum a făcut și în primul an de mandat, pe tot parcursul anului am scris săptămânal rapoarte de activitate, în care am detaliat activitatea pe care am desfășurat-o pe parcursul fiecărei săptămâni  în calitate de consilier local. Îmi propun să continui să fac acest lucru în toate cele 98 de săptămâni care au rămas până la sfârșitul mandatului.

Apariții în presă

Mi se pare că am făcut destul? Nicidecum! De aceea sper că în următorii ani activitatea mea, și a noastră ca grup, va deveni  mai eficientă pe măsură ce mandatul va înainta și vom avea ocazia să detaliem activități care vor îmbunătăți viața cetățenilor din Sectorul 3.

Mai avem de parcurs 98 săptămâni. Să fim bine!

(Visited 1 times, 1 visits today)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.